+40212525495 Daca doriti, puteti sa completati formularul de contact si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE  SIMPLIFICATĂ

Datele personale colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii :

Contactarea Utilizatorului

Formular de contact și corespondență sau buletin informativ Date personale: adresa de e-mail, prenumele, numele și numărul de telefonul

Conținutul de comentarii

Sistemul de comentarii este gestionat direct Date personale: adresa de e-mail, prenumele, numele și numărul de telefonul

Înregistrarea și autentificarea

WordPress.com Inscrieți-vă Singur Date personale: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului

Politica de confidențialitate a proiectului  LifeMulti-AD

Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Proprietar și controlor de date

Tipurile de date colectate:

 

Dintre tipurile de date cu caracter personal pe care această aplicație le colectează, de la sine sau prin intermediul terților, există: numele, prenumele, numărul de telefon și  adresa de email.

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat atunci când utilizați această aplicație.

Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii și imposibilitatea de a furniza aceste date poate face imposibilă ca această aplicație să furnizeze serviciile sale. În cazurile în care această cerere specifică acest lucru unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către această aplicație sau de către proprietarii serviciilor terță parte utilizate de această aplicație servește scopului furnizării serviciului solicitat de utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica de cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru toate datele personale ale terților care au fost obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de prelucrare a datelor 

Metodelor de prelucrare 

Proprietarul ia măsurile adecvate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor. 

Prelucrarea datelor se efectuează cu ajutorul calculatoarelor și / sau a instrumentelor IT activate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile de anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în operarea acestui lucru.

Aplicația (administrație, vânzări, marketing, juridică, administrarea sistemului) sau părțile externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terță parte, transportatorii de corespondență, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

 

Temeiul juridic al procesării

Proprietarul poate procesa date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

  • Utilizatorii și-au dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În temeiul unor legislații, proprietarului i se poate permite să proceseze date personale până când utilizatorul nu obiectează la o astfel de procesare („opt-out”), fără a trebui să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele temeiuri juridice. Cu toate acestea, nu se aplică, ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal face obiectul legislației europene privind protecția datelor;
  • furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
  • procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus titularul;
  • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității publice a Proprietarului;
  • prelucrarea este necesară în interesele legitime urmărită de către Proprietar sau de către o terță parte.

 

În orice caz, Proprietarul va contribui cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară încheiați un contract.

Loc

Datele sunt prelucrate în birourile de operare ale Proprietarului și în orice alt loc unde sunt localizate părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către un utilizator țară din afara Uniunii Europene sau oricărei organizații internaționale reglementate de dreptul internațional public sau înființate de două sau mai multe țări, precum acestea ca UN, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiuni relevante ale acestui document sau contactați proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt cerute de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

  • Datele personale colectate în scopuri legate de performanța contractului dintre Proprietar și Utilizator vor fi reținute până la data la care a fost executat pe deplin contractul. 
  • Datele personale colectate în scopuri legitime intereselor Proprietarului se păstrează atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatori pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau prin contactarea proprietarul.

Proprietarului i se permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a face acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

 

Scopurile procesării

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Contactarea Utilizatorului, Comentariile conținutului și Înregistrarea și autentificarea.

 

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

 

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Contactarea Utilizatorului

Formular de contact (această aplicație)

Completând formularul de contact cu datele lui, utilizatorul autorizează această aplicație să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte sau orice alt tip de cerere, indicată în antetul formularului.

Datele personale colectate: adresa de e-mail, prenumele, numele de familie și numărul de telefon.

Listă de corespondență sau buletin informativ (această aplicație)

Prin înregistrarea pe lista de discuții sau prin newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului va fi adăugată în lista de contacte a celor care pot primi mesaje de tip e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la această aplicație. Adresa dvs. de e-mail poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înscrierii la această aplicație sau după efectuarea unei achiziții.

Datele personale colectate: adresa de e-mail, prenumele, numele de familie și numărul de telefon.

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorii permit acestei aplicații să le identifice și să le dea acces la servicii dedicate.

În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, această aplicație va putea accesa unele date, stocate de aceste servicii terțe, în scopul înregistrării sau identificării.

WordPress.com Inscrieți-vă Singur (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Automattic Inc. și este conectat la rețeaua WordPress.com.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Conținutul de comentarii

Serviciile de comentare a conținutului permit utilizatorilor să facă și să publice comentariile cu privire la conținutul acestei aplicații.

În funcție de setările alese de proprietar, utilizatorii pot lăsa comentarii anonime. Dacă există o adresă de e-mail între datele personale furnizate de Utilizator, aceasta poate fi utilizată pentru a trimite notificări de comentarii pe același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul propriilor comentarii.

Dacă este instalat un serviciu de comentarii a conținutului furnizat de terțe părți, acesta poate colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul de comentarii, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul de comentare a conținutului.

Sistemul de comentarii gestionat direct (această aplicație)

Această aplicație are propriul sistem intern de comentarii despre conținut.

Datele personale colectate: adresa de e-mail, prenumele, numele de familie și numărul de telefon.

 

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de proprietar.

În particular, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

Retragerea consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-si retrage consimțământul în cazul în care au dat anterior consimțământul lor pentru prelucrarea datelor lor personale.

Obiectarea asupra prelucrarii datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune procesării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.

Accesarea datelor acestora. Utilizatorii au dreptul să stie dacă datele sunt procesate de proprietar, să obțină divulgarea anumitor aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a datelor prelucrate.

Verificarea și căutarea rectificarii. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor lor și să le solicite actualizarea sau corectarea acestora.

Restricționarea prelucrarii datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va procesa datele lor în alt scop decat să le stocheze.

Stergerea datele lor personale sau eliminarea în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor lor de la proprietar.

Primirea datele și transferarea lor unui alt controlor. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui controlor fără nici o piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract pe care Utilizatorul face parte din obligațiile precontractuale ale acestuia sau pe baza acestora.

Depunerea de plângeri. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorităților competente pentru protecția datelor.

 

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități publice învestite cu titularul sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot să se opună unei astfel de procesări furnizând un motiv legat de situația lor particulară care să justifice obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe însă că, în cazul în care datele lor personale vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia pot face obiectul unei astfel de procesări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum să exerciți aceste drepturi

 

Orice solicitare de a exercita drepturi de utilizator poate fi direcționată către proprietar prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a Serviciilor aferente.

Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnale de sistem și întreținere

Pentru scopuri de operare și întreținere, această aplicație și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnale de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modul în care sunt tratate cererile „Nu urmăriți”

Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terță parte pe care le utilizează onorează solicitările „Nu urmăriți”, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei aplicații și / sau – în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția proprietarului. Este recomandat să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

 

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)

Orice informație care direct sau indirect, sau în  corelare cu alte informații – inclusiv un număr de identificare personal – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Datele de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul acestei aplicații (sau al serviciilor terțq parte utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade ale vizitelor (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana fizică care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Supervizor date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicație

Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Serviciu

Serviciul oferit de această aplicație, așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Această politică de confidențialitate se referă numai la această aplicație, dacă nu este stipulat altfel în acest document.