+40212525495 Daca doriti, puteti sa completati formularul de contact si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Despre proiect

Industria alimentară și a băuturilor (Food&Drink) este al doilea sector productiv din UE, in care mai mult de 95% din companiile sunt IMM-uri.

Apa uzată generată de aceste industrii este caracterizată prin concentrații ridicate de materii organice biodegradabile

În prezent, sistemele de tratare a apelor reziduale provenite din industria agroalimentara utilizeaza în mod obișnuit tratamentele aerobe, ale căror costuri de energie sunt foarte mari datorită nevoilor de oxigen ale sistemului. Ca alternativă sunt propuse  tratamentele anaerobe, dar în zilele noastre aceste sisteme sunt optimizate pentru tratamentul fluxurilor mari, iar costurile ridicate de investiții pentru pornirea lor sunt profitabile numai pentru instalațiile mari, astfel încât această tehnologie este neviabilă pentru IMM-uri datorită cantităților mici de apa uzată pe care le generează.

Din acest motiv,

este necesar să se dezvolte reactoare anaerobe accesibile din punct de vedere economic pentru IMM-urile din domeniul agroalimentar care să permită tratarea eficientă a apei uzate, astfel cum este indicat în Directiva-cadru privind apa (2000/60 CE) și de a produce energie regenerabilă prin biogaz pentru a contribui la economisirea resurselor naturale, astfel cum este descrisă în Directiva 2010/75 privind emisiile industriale ale UE și reducerea emisiilor de CO2 .
În acest context, proiectul LIFE Multi-AD 4 AgroSME vine cu scopul de a oferi o soluție accesibilă la această problemă pe baza unui proiect inovator al unui reactor anaerob patentat de firma AEMA. Acest reactor a fost special conceput pentru acest tip de industrie și a fost validat printr-un prototip de 100 de litri cu apă reziduală dintr-o fabrica de vinuri. Rezultatele obținute au arătat o capacitate de reducere a cantității de ape reziduale cu peste 90% și o producție ridicată de biogaz de înaltă calitate cu un conținut de metan de 80%.
0
m3
0
kg COD
0
m3 prelucrate pe zi
0
companiile din consortiu

Soluția tehnologică Multi-AD este în curs de instalare la scară industrială la actuala stație de tratare a apelor uzate a AGE Winery (Fuenmayor, SPANIA). Soluția inovatoare se bazează pe un reactor anaerob în mai multe etape de 110 m3 cu o capacitate maximă de încărcare organică zilnică de 2.000 kgCOD, capabil să trateze până la 200 m3/d de ape uzate.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului LIFE Multi-AD 4 AgroSME este de a dezvolta și industrializa un sistem inovativ complet automatizat pentru tratarea apelor reziduale generate de întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar (F & D). Această tehnologie se bazează pe proiectarea unui reactor multifazic anaerob de înaltă performanță brevetat de catre firma AEMA, iar producția sa va fi personalizată în funcție de nevoile specifice ale fiecărui client.
Proiectul LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs va reduce atât impactul asupra mediului al IMM-urilor din sectorul agroalimentar, cât și costurile operaționale rezultate din tratarea și gestionarea deșeurilor acestora. În plus, conformitatea cu Directiva Cadru a Apei a Uniunii Europene (2000/60 CE) si obiectivele stabilite prin EIP-Apă vor fi promovate, oferind IMM-urilor europene din domeniul agroalimentar o soluție de vârf, în conformitate cu obiectivele globale stabilite pentru Strategia Europa 2020.

Principale obiective specifice ale proiectului LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs sunt

Proiectare și scalare

Proiectarea și scalarea la nivel industrial (25-500 m3) a noului reactor multifactor anaerob din prototipul patentat de AEMA (0,1 m3)

Automatizarea procesului

Dezvoltarea unui nou sistem de control și automatizare a procesului pentru a maximiza stabilitatea tratamentului anaerob împotriva schimbărilor în compoziția apelor reziduale sau în condițiile de funcționare.

Software-ul de proiectare

Dezvoltarea unui software de proiectare pentru dimensionarea acestei tehnologii în funcție de nevoile fiecărui client.

Construirea

Construcția noului reactor multifazic cu o capacitate de 100 m3 și validarea sistemului într-o fabrică de vinuri spaniolă.

Diseminarea proiectului

Diseminarea rezultatelor proiectului și identificarea potențialilor utilizatori finali pentru implementarea noului sistem

Actiuni

B1. Analiza dinamică a fluidelor

Modelarea și scalarea reactorului multifazic anaerob utilizând Dynamics Fluid Computational (CFD)”

B2. Dezvoltarea sistemului de control

Elaborarea unui nou sistem de control avansat bazat pe reguli logice care să asigure stabilitatea sistemului împotriva schimbărilor în compoziția apelor reziduale sau în condițiile de funcționare

B3. Reactor multifazic nou la scară industrială

Proiectarea și construcția noului reactor multifazat pe scară industrială. Proiectarea și construirea unei unități de 100 m3 pe baza rezultatelor obținute în acțiunile anterioare.

B4. Validarea sistemului

Instalarea și validarea noului sistem într-o fabrică de vinuri spaniolă. Acțiunea va fi finalizată cu optimizarea proiectarii tratamentului.

B5.Instrument de proiectare a reactorului anaerob

Dezvoltarea unui software pentru proiectarea și dimensionarea noului reactor și tratarea apelor uzate în funcție de nevoile specifice ale fiecărui client.

B6. Pregătirea lansării pe piață

Dezvoltarea strategiei de marketing, identificarea potențialilor clienți și dezvoltarea planului de afaceri detaliat.

C1.Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului

Controlul regulat și monitorizarea conformității cu indicatorii principali de proiect (KPI) pentru a asigura o deviere minimă posibilă de la obiective.”

D1. Diseminarea și comunicarea

Elaborarea de strategii și activități de comunicare / diseminare a rezultatelor și progresului proiectului, precum și a instrumentelor necesare pentru implementarea acestora.

E1. Management de proiect

Controlul și monitorizarea activităților administrative și al costurilor proiectului.

Rezultate asteptate

Principalul rezultat al proiectului  LIFE Multi-AD AgroSME este industrializarea unui reactor inovativ multifazic inovativ de înaltă performanță, proiectat special pentru implementarea sa în IMM-uri din sectorul agroalimentar (F & D)
Reactorul va avea o capacitate cuprinsă între 25 și 500 m3 cu un timp de retenție mai mic de 20 de ore. Această tehnologie va asigura o reducere cu peste 90% a emisiilor de dioxid de carbon și va genera biogaz de înaltă calitate, care conține cel puțin 80% metan, pentru producerea energiei regenerabile.
În comparație cu un sistem aerobic. Acest sistem va reduce consumul de energie al tratamentului cu 13%, iar costul gestionării nămolului pentru un IMM din sectorul F & D cu 57%.
Noul sistem este prezentat ca o soluție viabilă din punct de vedere economic pentru ca IMM-urile să poată avea acces la acest tip de tehnologie și să-și trateze eficient apele uzate, așa cum este indicat în Directiva-cadru UE privind apa (2000/60 CE) și să producă energie regenerabilă din biogaz contribuind la economisirea resurselor naturale, astfel cum este descrisă în Directiva 2010/75 privind emisiile industriale din UE și reducerea emisiilor de CO2.

Programul Life

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru acțiuni în domeniul mediului și al climei. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea climatului și a legislației UE în materie de mediu, prin cofinanțarea proiectelor cu valoare adăugată europeană.
LIFE a început în 1992 și are patru faze complete ale programului (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 și LIFE +: 2007-2013). În această perioadă, LIFE a cofinanțat 3954 de proiecte în întreaga UE, contribuind cu aproximativ 3,1 trilioane de euro la protecția mediului.
Comisia Europeană (DG Mediu și DG Climă) gestionează programul LIFE. Comisia a delegat implementarea mai multor componente ale programului LIFE către Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME). Echipele de selecție, monitorizare și comunicare externă oferă asistență Comisiei și EASME. Banca Europeană de Investiții va gestiona cele două noi instrumente financiare (NCFF și PF4EE).

LIFE17 ENV/ES/000331: Cu contribuția instrumentului financiar LIFE al Comunității Europene.

"Conținutul acestui site web reflectă doar punctul de vedere al consorțiului LIFE Multi-AD 4 AgroSMES, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor pe care le poate conține."